Премія Малевича: якість, майстерність, досягнення, значення


Напередодні вручення премії Малевича – премії для молодих митців за їхній внесок у розвиток сучасного мистецтва в Україні – KORYDOR запитав членів журі премії про їхні критерії оцінки претендентів і про роль премій у мистецькому світі. Нагородження лауреата премії відбудеться в суботу, 18 грудня, у Національному художньому музеї України.
Ярослав Ґодун, директор Польського Інституту у Києві - голова журі:

1. Наскільки важливі мистецькі премії в сучасному мистецькому світі? Чому?
Кожна нагорода мобілізує, особливо коли її вручають молодим активним митцям із багатим досвідом. Ми звикли до нагород у царині кіно, театру або літератури. Сучасне мистецтво є частиною нашого культурного надбання, яке так само звертає увагу на дуже складні аспекти нашої історії, традиції чи проблем сьогоднішнього світу. Нагороди у царині сучасного мистецтва мають вказувати на важливість та відкритість митця у сучасному суспільному та мистецькому дискурсі.

2. Якими критеріями Ви послуговувались, оцінюючи номінантів на премію Малевича?
Я переконаний, що цьогорічний рівень і зацікавлення премією є набагато більші, ніж два роки тому, що є очевидним. Протягом останніх двох років ми мали можливість спостерігати за розвитком деяких митців, а також за появою нових прізвищ. Критерії, за якими члени журі обирали фіналістів, описані у регламенті конкурсу, але, на мій погляд, – це спектр різних мистецьких позицій, які поєднує: молоді роки та свобода творіння у новій вільній країні.

3. Чи змінить премія Малевича щось в українському мистецькому контексті? Що і чому?
Я б хотів, щоб Премія Малевича у якомусь сенсі змінювала розуміння ідеї самої нагороди. Це не лише відзнака, урочистість і фінансова винагорода, але теж і спонука до роботи та розширення своїх сфер пошуку нових контактів і зацікавлень. Це теж і пропагування українського сучасного мистецтва поза межами країни. Премія Малевича не закінчується у день її вручення. Її продовженням є перебування у ЦСМ «Уяздовський замок» у Варшаві. Це живий контакт із митцями та інституціями, це теж і неоціненний контакт із широким світом культури. Премія вказує також на ще одну важливу річ, а саме: українці теж мають подбати про пропагування самих себе на міжнародній арені, продемонструвати, що Україна у стані бути повноцінним партнером у міжнародних амбітних проектах, які можуть і мусять відбуватись на її території.

Анна Лазар, заступниця директора Польського Інститут у Києві (Польща-Україна):

1. Наскільки важливі мистецькі премії в сучасному мистецькому світі? Чому?
Премії – це спосіб виведення постатей художників до ширшого кола уваги. Їхні роботи і досягнення обговорюються інтенсивніше, ними можуть зацікавитися навіть ЗМІ, які зазвичай не присилають камер на відкриття виставок. Премії мобілізують середовище, синтезуючи знання про цих митців, аби віднайти якості, за допомогою яких художник комунікує зі світом. Врешті, це накопичення благ одними суб’єктами, щоб передати їх іншим.

2. Якими критеріями Ви послуговувались, оцінюючи номінантів на премію Малевича?
Окрім закладених у місії премії – якість, майстерність, досягнення, – важливо було побачити оригінально поставлені питання, нонконформістськи перетворений світ, відвагу, самостійне визначення контексту. Важко назвати щось середньостатистичне: кожен художник, кожна художниця – це окреме спілкування. Цього року рівень конкурсу був дуже високим, що дає надію на майбутнє.

3. Чи змінить премія Малевича щось в українському мистецькому контексті? Що і чому?
Премія Малевича – це мобілізація уваги та грошей польських та українських інституції, але це лише інструмент, який передається в руки митця/мисткині. Все залежить від лауреата та збігу обставин. Перша лауреатка використала премію дуже продумано: Алевтина Кахідзе вплинула і на ситуацію в Польщі, де вдало увійшла в мистецький контекст, і в Україні, показуючи нові взірці поведінки та проблематизуючи начебто звичайні елементи мистецької інфраструктури – премії, виставки, резиденції та мистецькі обов’язки перед суспільством.   

Олеся Островська-Люта, кураторка, голова правління Фундації ЦСМ, керівник напряму «Культурне надбання» Фонду «Розвиток України» (Україна):

1. Наскільки важливі мистецькі премії в сучасному мистецькому світі? Чому?
Премії визначають орієнтири і критерії, будують ієрархії, демонструють визнання експериментів, практик та ідей. І в цьому сенсі виявляються важливими. Наприклад, наявність премій у царині сучасного мистецтва в Україні легітимізує самі мистецькі практики, що різняться від практик українського постсоцреалізму. Крім цього, наявність кількох різних премій верифікує одна одну і в позитивному сенсі ставить під сумнів рішення кожного з журі. Це створює деякий баланс думок, не дозволяючи фетишизувати одну зі збудованих преміями ієрархій. Інша справа, що рішення журі усіх премій регіону можуть бути близькими між собою. Фактично, в премії важить сам факт визнання, а не лише його фінансовий еквівалент. Наприклад, Леклерк у «Соціології інтелектуалів» твердить, що референтна група для інтелектуала – це, власне, інші інтелектуали. Якщо погодимося, що позиція художника – це позиція інтелектуала, то премія, в цьому сенсі, грає роль публічного визнання у референтній групі та становить орієнтир для інших членів тієї ж групи.

2. Якими критеріями Ви послуговувались, оцінюючи номінантів на премію Малевича?
Перед нами не стояло жодних формальних критеріїв. Але премія сформульована таким чином, що очевидними видавалися два критерії: 1) якість мистецької роботи (і це деякий експертно-суб’єктивний критерій: тут необхідно прийняти роль експерта і дати собі відповідь, на якій підставі ми називаємо якусь роботу цікавою, прекрасною або важливою), 2) вплив практики того чи того художника на мистецький процес у країні загалом. Наприклад, серед тих художників, яких номінували на премію, були дуже важливі й цікаві постаті, чий вплив на мистецьке середовище очевидний, але чия власна мистецька практика видається менш важливою. А були й, навпаки, маловідомі номінанти, чия мистецька робота видалася дуже цікавою. Доводилося шукати баланс і визначати для себе, який із двох компонентів вагоміший.

3. Чи змінить премія Малевича щось в українському мистецькому контексті? Що і чому?
Досі премія Малевича демонструвала схильність відзначати мистецтво, яке бачить себе як інтелектуальна практика. На відміну від спектакулярного, «звабливого» мистецтва з великими потенціалом опинитися в центрі світських новин. Мені здається, в такому випадку премія Малевича стає важливим чинником заохочення рефлексії в мистецтві, і вибір лауреатів може стимулювати відхід від тотальної гламуризації, з якою наразі доводиться мати справу досить часто.

Фабіо Кавалуччі, директор ЦСМ „Уяздовський замок" (Польща):

1. Наскільки важливі мистецькі премії в сучасному мистецькому світі? Чому?
Сьогодні, коли події та поверхні набули більшої ваги, ніж зміст, а обсяги інформації стали завеликими для засвоєння, мистецькі премії можуть зосередити увагу на певній особі чи події. Вони відповідають двом потребам нашого сучасного суспільства: увазі до сьогодення та жадобі до новин. Я не знаю, добре це чи погано. Але так розвивається наша сучасна культура.

2. Якими критеріями Ви послуговувались, оцінюючи номінантів на премію Малевича?
Завжди можна наводити чимало критеріїв: якість, сила, інновативність… Але в реальності ми завжди судимо, виходячи з власного смаку. Скажімо просто: я вибрав митців, які мені сподобались.

3. Чи змінить премія Малевича щось в українському мистецькому контексті? Що і чому?
Складно сказати, й, може, не варто чекати забагато від премії. Але – чому ні? Стимулюючи конкуренцію, премія може допомагати митцям зростати. Мушу визнати: я був вражений високим рівнем молодого українського мистецького середовища.

Моніка Шевчик, директор галереї „Арсенал" у Бялистоку (Польща):

1. Наскільки важливі мистецькі премії в сучасному мистецькому світі? Чому?
Премії, на кшталт премії Малевича, мають велике значення. Очевидно, для митців, які намагаються займатися мистецтвом, що, як можна собі уявити, не просто. Стипендії та нагороди дають шанс на мить забути про побут і зосередитись на творчості, а також дарують відчуття оціненості, такий собі мотиваційний сигнал, який потрібний усім. Але в країнах, які переживають трансформаційні процеси, мистецькі премії також відіграють роль позиціювання сучасного мистецтва. Поширення таких конкурсів будує престиж митців, мистецтва загалом та інституцій, які працюють в цій царині. Це дає суспільству усвідомлення значення мистецтва, що не можна недооцінювати.

2. Якими критеріями Ви послуговувались, оцінюючи номінантів на премію Малевича?
Обираючи митців, я керувалась, передовсім, оригінальністю їхніх пропозицій, свіжістю того, що вони роблять, винятковістю. Але також намагалась не забувати про контекст місця, де вони мешкають і працюють. Як у більшості подібних ситуації – всіх вартих нагороди митців нагородити не можливо. Я є впевненою фанаткою кількох осіб, зокрема, й тих, які не увійшли до трійки фіналістів. Маю надію, що це станеться наступного року.

3. Чи змінить премія Малевича щось в українському мистецькому контексті? Що і чому?
Премія Малевича є нагородою якості, її отримують визначні й наполегливі митці. Переконана, що ця премія, котра буде вручатись удруге, залишить свій слід в українському мистецтві. Перша лауреатка премії, Алевтина Кахідзе, є визначною мисткинею, її теперішні проекти посилюють премію, бо тут діє закон сполучених посудин: митець та інституція взаємно впливають одне на одного. Таким чином призначення премії дійсно визначним молодим митцям вплине, приміром, на програми мистецьких інституцій. Це також виразний сигнал для потенційних колекціонерів та кураторів виставок, а також і для громадськості та ЗМІ.

Наталія Жеваго, засновниця фундації "Культурний проект" (Україна):

1. Наскільки важливі мистецькі премії в сучасному мистецькому світі? Чому?
Мистецька премія – не просто відзнака діяльності певного художника, це сканування професійного середовища, напрацювання та декларування інструментів і підходів до оцінки сучасного мистецтва, ”кристалізація” сучасної історії. Це потужна об’єднавча та,
водночас, стимулятивна складова загального мистецького процесу.

2. Якими критеріями Ви послуговувались, оцінюючи номінантів на премію Малевича?
Критерії оцінки достатньо чітко були задекларовані засновниками премії: внесок у розвиток сучасного мистецтва, особливо підкреслюючи: якість, майстерність, досягнення, значення. Виходячи з власних знань і досвіду, я керувалась саме ними. Але більше я переймалась запитаннями - які знання та досвід вповноважують людину робити висновки щодо цих критеріїв? Яка кількість знань набуває якості компетентності та як оцінити власну неупередженність? Відповідь на кожне з цих питань є, власне, і метою, і шляхом - темою особистого дослідження.

3. Чи змінить премія Малевича щось в українському мистецькому контексті? Що і чому? 
Незаангажованість і неупередженність премії Малевича є унікальними для вітчизняного мистецького контексту, характеристиками якого за поодинокими героїчними винятками є відсутність адекватних аналітичних центрів, перекос арт-середовища у площину ринкових відносин і, як наслідок, використання крітеріїв, що не відповідають сучасному світовому контексту. Я вірю, що ініціатива Польського Інституту щодо створення премії Малевіча стане тенденцією до встановлення необхідної рівноваги між комерційним і некомерційним в українському сучасному мистецтві.

Алевтина Кахідзе, лауреатка Премії Малевича-2008 (Україна):

1. Наскільки важливі мистецькі премії в сучасному мистецькому світі? Чому?
Це спроба впливати на майбутнє - впливати на історію мистецтва.  

2. Якими критеріями Ви послуговувались, оцінюючи номінантів на премію Малевича?
На сайті Польского інституту про адресатів премії зазначено таке: якість, майстерність, досягнення, значення. У своєму виборі я схилялась до художників, про творчість яких можна сказати, що вони мають свій особистий погляд на дійсність – погляд, який можна простежити через усі роботи… І це не стиль, і не естетика, і не форма їхніх праць. Напевно, такий погляд можна визначити як «досягнення». А будь-яке досягнення не може бути без майстерності та якості. Залишається "значення" фіналістів. Я намагалась впоратись і з цим завданням - це значило: побачити трошки далі за сьогоднішній день.

3. Чи змінить премія Малевича щось в українському мистецькому контексті? Що і чому?
Ця премія вже багато що змінила в українському широкому контексті, а саме – привернула увагу загальної аудиторії до фігури сучасного художника. Ця фігура сучасного художника нібито "ожила" для багатьох людей. В українському мистецькому контексті премія Малевича спровокувала дискусію щодо критеріїв оцінки художньої діяльності.


Премія ім. Малевича вручається раз на два роки митцеві віком до 40 років, що народився/лася в Україні, незалежно від актуального місця перебування, за його/її внесок у розвиток сучасного мистецтва особливо підкреслюючи: якість, майстерність, досягнення, значення;

Створення премії стало можливим завдяки співпраці польських та українських установ та організацій.

Переможець Премії Малевича 2010 року отримає:

• грошову винагороду розміром три тисячі євро /3000 EUR/ від Польського Інституту у Києві;
• резиденцію у Центрі Сучасного Мистецтва „Уяздовський Замок" у Варшаві /протягом трьох місяців у 2011 році/;
• ґрант у розмірі п'яти тисяч євро /5000 EUR/ від фонду «Культурний проект» для реалізації резиденції у ЦСМ „Уяздовський Замок";
• ґрант у розмірі п'яти тисяч євро /5000 EUR/ від Інституту Адама Міцкевича у Варшаві для реалізації резиденції у ЦСМ „Уяздовський Замок".

Проект здійснюється за партнерства: Польський інститут у Києві, Фундація Центр Сучасного Мистецтва, Інститут Адама Міцкевича, Культурний проект, ЦСМ „Уяздовський Замок".


Warning: session_write_close(): Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp/sessions_php54) in /sata1/home/users/cca/www/old.korydor.in.ua/libraries/joomla/session/session.php on line 676